Mi escuadra G con techo de compas y sobre todo mi ojo
